Cennik

Aktualne ceny

Wypożyczenie kostiumu karnawałowego dla dziecka30 zł /na 3 dni
Wypożyczenie kostiumu karnawałowego dla dorosłego40 zł /na 3 dni
Wypożyczenie stroju ludowegood 50 zł do 150 zł/na 3 dni
Wypożyczenie stroju historycznegood 50 do 150 zł/ na 3 dni
Wypożyczenie stroju komunijnego50 zł / na tydzień
Wypożyczenie dodatków do stroju (bez wypożyczenia stroju)od 10 do 20 zł /na 3 dni

 

Regulamin

 1. Wypożyczenie kostiumów odbywa się na podstawie ważnego dokumentu tożsamości zawierającym zdjęcie i adres. W przypadku braku ważnego dokumentu - pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości adekwatnej do wartości wypożyczanego stroju.
 2. W przypadku wypożyczania stroju ludowego lub historycznego zawsze pobierana jest kaucja.
 3. Wypożyczenie stroju wiąże się z zawarciem pisemnej umowy wypożyczenia.
 4. W dniu wypożyczenia stroju ustalony jest termin zwrotu wraz z przybliżoną godziną. Istnieje możliwość wypożyczenia na większą ilość dni.
 5. Strój odbieramy i oddajemy w pokrowcu zabezpieczającym.
 6. Klient zobowiązuje się do używania kostiumów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz nie dokonywanie w nich zmian ani przeróbek bez zgody wypożyczalni.
 7. Za ewentualne uszkodzenia ponad normalne zużycie powstałe z winy klienta, ponosi on odpowiedzialność  finansową w kwocie odpowiadającej wartości wypożyczonego stroju.
 8. W przypadku stwierdzenia zniszczenia stroju lub braku akcesoriów należących do wypożyczonego stroju, Wypożyczający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty pokrywającej koszt naprawy stroju. W przypadku, gdy koszt naprawy stroju wyniesie więcej niż cena rynkowa stroju lub naprawa będzie niemożliwa, Wypożyczający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości ceny rynkowej lub zakupu nowego stroju.
 9. Koszt zniszczenia czy zaginięcia  pojedynczego kostiumu karnawałowego lub jego części  wynosi   od 10zł do 300zł. Stroju ludowego lub historycznego od 300 do 1500 zł.
 10. Wypożyczalnia pobiera z góry opłatę za wypożyczenie stroju na podstawie cennika wypożyczalni obowiązującego w dniu wypożyczenia.
 11. Nie oddanie stroju w terminie wcześniej uzgodnionym wiąże się z naliczeniem opłaty za kolejną dobę, a po 7 dniach zgłoszeniem kradzieży.
 12. Wypożyczalnia ma prawo wszcząć postępowanie windykacyjne. Prowadzenie postępowania windykacyjnego nie wyklucza wszczęcia postępowania sądowego i egzekucyjnego w celu odzyskania należności wynikających z podpisanej Umowy Wypożyczenia Wypożyczalni Kostiumowa Kraina.
 13. Stroje dostają Państwo od Nas czyste i wyprasowane. Zwracają Pastwo strój zdjęty i nie prany.
 14. Wypożyczający dokonując wypożyczenia stroju, oświadcza iż zapoznał się z treścią Regulaminu Wypożyczalni i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się ich przestrzegać.